Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused › Jõulupakitoetus

Jõulupakitoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest lastele vanuses 2-12 aastat.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

  1. vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed;
  2. puudega lapsed;
  3. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
  4. riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
  5. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Kingipakkide kättetoimetamist korraldab Narva Linna Sotsiaalabiamet ameti spetsialistide poolt koostatud nimekirjade alusel. Kingipaki saamist kinnitab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) oma allkirjaga.

Ühe lapse peale eraldatakse üks kingipakk.

Jõulupakitoetust väljastatakse ajavahemikus 15. detsember - 15. jaanuar.

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti