Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused › Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016029

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevatele lastele.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

  1. puudega lapsed;
  2. lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
  3. riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
  4. lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Toetuse määramise aluseks on lapse seadusliku esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) vormikohane taotlus, mis esitatakse Narva Linna Sotsiaalabiametile ajavahemikus 01. juuli – 30. juuli. Taotlusele on vaja lisada tõendavad dokumendid esimesse klassi sisseastumise kohta.

Kingipakid väljastatakse hiljemalt 31. augustiks.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti