Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused › Esimesse klassi mineva lapse toetus

Esimesse klassi mineva lapse toetus

Alus: Narva Linnavolikogu 27.05.2021 määrus nr 15 „Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/409062021001

Esimesse klassi minevale lapsele ühekordse koolitoetuse maksmise eesmärgiks on toetada peresid laste kasvatamisel.

Koolitoetust on õigus saada lapsel:

  1. kes alustab esimest korda põhihariduse omandamist;
  2. kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn.

Koolitoetust makstakse lapse ühele vanemale või muule last kasvatavale isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on sama mis lapsel.

Taotluse võib esitada üldjuhul ajavahemikus 12. septembrist kuni 30. novembrini põhihariduse omandamise alustamise aastal.

Juhul, kui laps õpib väljaspool Narvat asuvas koolis, peab taotleja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Toetuse suurus on 150 eurot lapse kohta.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti