Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Blanketid

Blanketid

Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord
Narva Linnavolikogu 11.02.2010 määrus nr 6
https://www.riigiteataja.ee/akt/407032013029 
Taotlus toetuse saamiseks mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris 
Toetuse kasutamise aruanne 

Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas
Narva Linnavolikogu 23.03.2017 määrus nr 3
https://www.riigiteataja.ee/akt/429032017032 
Tegevustoetuse taotlus 
Tegevusaruanne 

Toetuste ja teenuste taotlused

 • Eluruumi tagamise teenus (, )
 • Sünnitoetuse taotlus (, )
 • Esimesse klassi mineva lapse toetusе taotlus (, )
 • Esmakordselt kooli mineva lapse toetusetaotlus (, )
 • Kooliminekutoetusetaotlus (, )
 • Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse taotlus  (, )
 • Puudega laste ravimitoetuse taotlus (, )
 • Laste suvepuhkuse toetuse taotlus (, )
 • Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise taotlus (, )
 • Elluastusmistoetuse taotlus (, )
 • Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetus (, )
 • Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenus (, )
 • Transporditoetuse taotlus (, )
 • Invatransporditeenuse taotlus (, )
 • Hooldajatoetuse taotlus (, )
 • Proteesitoetuse taotlus (, )
 • Linnatoetuse taotlus (, )
 • Erakorralise toetuse taotlus (, )
 • Matusetoetuse taotlus (, )
 • Taotlus koduteenuste saamiseks (, )
 • Avaldus hoolekandeasutusse paigutamiseks (, )
 • Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlus (, )
 • Taotlus tugiisiku teenuse saamiseks (, )
 • Toimetulekutoetuse Avaldus (, )

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti