Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Sotsiaalteenused › Turvakoduteenus

Turvakoduteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määrus nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/411122019018
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Teenust on õigus saada isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Teenuse osutamiseks teenuse osutaja ja isiku vahel sõlmitakse tähtajaline leping, mille kehtivuse maksimaalne aeg on üks aasta.

Teenust korraldatakse Narva Linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse põhjal.

Teenuse maksumus kliendi jaoks 35,00 eurot/kuu.

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti