Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Detsember      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Suvepuhkus vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tiigrid ja Remniku laagrites

Lugupeetud vanemad!

Meil on rõõm teatada, et sel aastal Narva linna Sotsiaalabiamet korraldab suvepuhkust vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tiigrid laagris ajavahemikus 14.07.2021-21.07.2021 ja Remniku noortelaagris ajavahemikus 26.07.2021-01.08.2021.

Sihtrühmad:

 • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 • riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna aktiivsel järelevalvel);
 • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Vormikohane taotlus ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonda (aadressil Malmi 5A, 2.korrus, kab. 208,206,205) vastuvõtu ajal: esmaspäev kell 9:00-12:00, kolmapäev kell 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 03.06.2021.

Avaldus laagrisse ()

Laste suvepuhkuse toetuse taotlus 

VIKING-TIIGRID Noortelaagris osalejakaart ()

Viking-Tiigrid ja Remniku
14.05.2021

Ootame teid 20. mail Virumaa Rajaleidja büroos Narvas toimuvale veebiseminarile

Lugupeetud lastevanemad ja kõik huvilised!

Ootame teid 20. mail Virumaa Rajaleidja büroos Narvas toimuvale veebiseminarile

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja sellega toimetulek koolis/lasteaias ja kodus.

AJAKAVA

17.00-19.00

17.00-17.30Rühmatöö
17.30-18.30Psühho- sotsiaalsed soovitused.
Oksana Anoshyna, Virumaa Rajaleidja büroo Narvas sotsiaalpedagoog,
Irina Rodionova, Virumaa Rajaleidja büroo Narvas psühholoog
18.30-19.00Diskussiooniklubi: kogemuste vahetamine, küsimustele vastamine

Töökeel: vene keel

Ootame teie aktiivset osavõttu!

Registreerimine toimub kuni 18. maini 2021.a telefonil 58853679 ja 58853701 või e-posti aadressil oksana.anoshynaharno.ee ja irina.rodionovaharno.ee

Virumaa Rajaleidja
13.05.2021

Narva haigla kutsub koronaviiruse vastu vaktsineerima

Narva haigla jätkab vaktsineerimist ja kutsub koronaviiruse vastu vaktsineerima Moderna vaktsiiniga 12., 13. ja 14. mail ning Pfizer vaktsiiniga 15. ja 16. mail järgmisi rühmi:

 • Kõik 50-aastased ja vanemad inimesed ning sel aastal 50-aastaseks saavad inimesed
 • 18-aastased ja vanemad, kes kuuluvad riskirühma

Tähelepanu! Eesti valitsuse otsusega toimub kampaania 1 + 1 Ida-Virumaal!

See tähendab, et vaktsiini saab ka iga noorem ning riskirühma mitte kuuluv (üks) inimene, kes toob ühe eaka (70+) vaktsineerima.

Tähtis: nii 70-aastase ja vanema inimesel kui ka temaga koos viibival nooremal inimesel peab olema rahvastikuregistri andmetel elukoht Ida-Virumaal.

Nii et kui olete 18 - 50 aastat vana ja ei kuulu riskirühma, kuid elate Ida-Virumaal ning aitate Ida-Virumaal elavat (sugulane, tuttav) 70-aastast ja vanemat inimest tulla vaktsineerimisele, on teil õigus saada vaktsiin koos vanema inimesega.

Tähtis: saatja ei pea end eelnevalt registreerima, kuid vanem inimene peab vaktsineerimiseks eelnevalt registreerima!

Registreerida saab läbi riikliku digiregistratuuri või helistades telefonil 3561144, 35 727 78, 35 727 79.

Kui te vajate abi digiregistratuuri kasutamisel, nõustavad teid vabatahtlikud. Abi küsimiseks helistage telefonil 6003 033, kõnesid võetakse vastu iga päev kella 10.00-14.00.

Narva Haigla vaktsineerimiskeskus asub aadressil Haigla 1. Vaktsineerimine toimub ajavahemikus 8.00-16.00.

NB! Alates 17.05.2021 vaktsineerimiseks on avatud kõik vanuserühmad (al. 16 a.), registreerimisest informeerib Narva haigla eraldi.

Jevgenia Parv
SA Narva Haigla kommunikatsioonispetsialist
844
+37255985515
jevgenia.parvnarvahaigla.ee

SA Narva Haigla
11.05.2021

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10-16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist,
tel: 661 6614 ja e-post: tauno.asujaepikoda.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine

SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

Eesti Puuetega Inimeste Koda
11.05.2021

...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti