Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, +372 35 69602, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel         
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/406032015026
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

  Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 11
"Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas"
    (Taotluse vorm ,)

 Osakonnad


Sotsiaaltöö-


osakond

Lastekaitse-


osakond

Hoolekande-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Kontakt

 

Kalender

T e a t a m i s e d

Õnnitleme Narva Linna Sotsiaalabiameti töötajaid
25-aasta juubeli puhul!

1. aprillil 1994. aastal alustas Narva Linna Sotsiaalabiamet oma tegevust Narva Linnavalitsuse struktuuris Narva linnas elavatele abivajavatele inimestele sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamisel. Teenuste maht ja sihtrühmade arv on selle aja jooksul pidevalt suurenenud. Praegu osutatakse sotsiaalabi ja –teenuseid puuetega lastele, täiskasvanutele, toimetulekuraskustega inimestele ja abivajavatele.

See on väga raske ja üllas töö! Narva Linna Sotsiaalabiamet tänab töötajaid, kes aastaid töötasid ja töötavad sotsiaalsfääris, oma partnereid ja toetavaid organisatsioone!

«  1  »

 

 

 
 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti