Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Juuli      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Kuulutus vanematele 1.klass kingipakk

Lugupeetud vanemad!

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ette nähtud kingipakina vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevatele lastele.

Toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:

 • puudega lapsed;
 • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 • riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);
 • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Toetuse määramise aluseks on lapse seadusliku esindaja vormikohane taotlus link , mis esitatakse ajavahemikus 01. juuli – 30. juuli Lastekaitseosakonda (aadressil Malmi 5A, 2.korrus, kab. 212,208,206,205) vastuvõtu ajal: esmaspäev kell 9:00-12:00, kolmapäev kell 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotlusele on vaja lisada tõendavad dokumendid esimesse klassi sisseastumise kohta.

22.06.2021

Suvepuhkus vähekindlustatud puuetega lastele Narva-Jõesuu kuurortlinnas.

Lugupeetud vanemad!

Meil on rõõm teatada, et sel aastal Narva linna Sotsiaalabiamet plaanerib korraldada suvepuhkust puuetega lastele Narva-Jõesuu kuurortlinnas ajavahemikus 26.07-30.07.2021.

Sihtrühmad:

 • Keskmise, raske ja sügava puudega lapsed;
 • Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast kuus.
 • Vormikohane taotlus (link) ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonda (aadressil Malmi 5A, 2.korrus, kab. 212) vastuvõtu ajal: esmaspäev kell 9:00-12:00, kolmapäev kell 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 26.05.2021.

Laste suvepuhkuse toetuse taotlus 

24.05.2021

Suvepuhkus vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tiigrid ja Remniku laagrites

Lugupeetud vanemad!

Meil on rõõm teatada, et sel aastal Narva linna Sotsiaalabiamet korraldab suvepuhkust vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tiigrid laagris ajavahemikus 14.07.2021-21.07.2021 ja Remniku noortelaagris ajavahemikus 26.07.2021-01.08.2021.

Sihtrühmad:

 • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 • riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna aktiivsel järelevalvel);
 • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Vormikohane taotlus ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonda (aadressil Malmi 5A, 2.korrus, kab. 208,206,205) vastuvõtu ajal: esmaspäev kell 9:00-12:00, kolmapäev kell 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 03.06.2021.

Avaldus laagrisse ()

Laste suvepuhkuse toetuse taotlus 

VIKING-TIIGRID Noortelaagris osalejakaart ()

Viking-Tiigrid ja Remniku
14.05.2021

Ootame teid 20. mail Virumaa Rajaleidja büroos Narvas toimuvale veebiseminarile

Lugupeetud lastevanemad ja kõik huvilised!

Ootame teid 20. mail Virumaa Rajaleidja büroos Narvas toimuvale veebiseminarile

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja sellega toimetulek koolis/lasteaias ja kodus.

AJAKAVA

17.00-19.00

17.00-17.30Rühmatöö
17.30-18.30Psühho- sotsiaalsed soovitused.
Oksana Anoshyna, Virumaa Rajaleidja büroo Narvas sotsiaalpedagoog,
Irina Rodionova, Virumaa Rajaleidja büroo Narvas psühholoog
18.30-19.00Diskussiooniklubi: kogemuste vahetamine, küsimustele vastamine

Töökeel: vene keel

Ootame teie aktiivset osavõttu!

Registreerimine toimub kuni 18. maini 2021.a telefonil 58853679 ja 58853701 või e-posti aadressil oksana.anoshynaharno.ee ja irina.rodionovaharno.ee

Virumaa Rajaleidja
13.05.2021

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti