Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Esimesse klassi mineva lapse toetus

 

 

 

 

 

 

ESIMESSE KLASSI MINEVA LAPSE TOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 15 "Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas"


Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi Eesti Vabariigi territooriumil asuvasse kooli ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn. Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Toetuse saamiseks esitab taotleja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse, mis esitatakse Sotsiaalabiametile koolimineku aastal alates 1. septembrist kuni 30. septembrini.

Otsust toetuse määramise või mittemääramise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor.

Toetus makstakse hiljemalt 31. oktoobriks taotleja isiklikule pangaarvele.

Toetuse suuruseks on 50 eurot lapse kohta.

 
Просмотров: 1957 автор: admin 30 August 2017 Комментарии (0) Читать дальше >>