Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Esimesse klassi mineva lapse toetus

 

 

 

 

 

 

ESIMESSE KLASSI MINEVA LAPSE TOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 15 "Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas"


Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi Eesti Vabariigi territooriumil asuvasse kooli ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn. Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Toetuse saamiseks esitab taotleja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse, mis esitatakse Sotsiaalabiametile koolimineku aastal alates 1. septembrist kuni 30. septembrini.

Otsust toetuse määramise või mittemääramise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor.

Toetus makstakse hiljemalt 31. oktoobriks taotleja isiklikule pangaarvele.

Toetuse suuruseks on 50 eurot lapse kohta.

 
Просмотров: 1684 автор: admin 30 August 2017 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Linnatoetus

 

 

 

 

 

 

LINNATOETUS

 

Alus: Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 "Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas"

Linnatoetus makstakse kõigile, kes saavad:

-  vanaduspensioni;

-  töövõimetuspensioni (alates 16 a.);

-  toitjakaotuspensioni;

-  rahvapensioni;

muud liiki pensioni,

kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Linnatoetus makstakse kõikidele vähenenud töövõimega isikutele (osaline või puuduv töövõime), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

 

Toetus makstakse tingimusel, et taotleja on rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist ning temale on määratud pension või temal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

 

Toetust makstakse üks kord aastas ajavahemikus 01. september - 30. november. Toetuse suurus on 20 eurot.

 

Taotlus toetuse saamiseks on vaja esitada vaid esmakordsel taotlemisel enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit. Toetuse saamiseks vajalike andmete muutumisest on toetuse saaja kohustatud teatama Sotsiaalabiametile enne jooksva aasta 1. septembrit.

 

Kui isik on juba saanud linnatoetuse eelmisel aastal ning tema andmeid ei muutunud, siis 2017. aastal makstakse linnatoetus automaatselt.

Vastuvõtt:


Esmaspäev: 9.00-12.00, 13.00-17.00

Teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00

Reede: 9.00-12.00, 13.00-15.00


Täiendav info:

Narva Linna Sotsiaalabiamet, Linda 4, telefon: 35 69 613, 35 69 608.


 

 

Linnatoetuse taotlus

 
Просмотров: 2516 автор: admin 29 August 2017 Читать дальше >>