Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Narva Sotsiaaltöökeskus

 

 

 

 

 

 

 

NARVA SOTSIAALTÖÖKESKUS


Rahu põik 10, Narva

E-post: nstk@narva.ee

Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus


Narva Sotsiaaltöökeskus on Narva linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus.

Narva Sotsiaaltöökeskus on hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele (sealhulgas lapsed ja lastega perekonnad, puuetega ja eakad inimesed, toimetulekuraskustega täiskasvanud).

Narva Sotsiaaltöökeskuse peamiseks eesmärgiks on kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamine Narva linnas, linnaelanike toimetuleku igakülgne toetamine ning toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Narva Sotsiaaltöökeskuse teenused osutatakse Narva linna elanikele tasuta või vastavalt Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale.

Narva Sotsiaaltöökeskus osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Narva linn. Teiste omavalitsuste elanikele osutatakse teenuseid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale.

Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevus korraldatakse järgmiste osakondade kaudu:


 1)  Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu

 2)  Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu

 3)  Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja


Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu tegevusvaldkond on eakate ja puuetega inimeste hoolekanne. Hooldekodu tegevuse eesmärgiks on ajutise või alalise hooldamise ja rehabilitatsiooni osutamine eakatele ja puuetega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu tegevusvaldkond on laste hoolekanne. Turvakodu tegevuse eesmärkideks on osutada ööpäevast ajutist või alalist abi, tuge ja kaitset vanemliku hoolitsuseta jäänud või vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud lastele ning toetada vähekindlustatud lastega peresid toimetulekuoskuste omandamisel ja sotsiaalsete probleemide teadvustamisel ja lahendamisel.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja tegevusvaldkond on toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekanne. Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgiks on sotsiaalselt abitute isikute toimetulekuraskuste leevendamisele kaasa aitamine, sealhulgas ka ajutise peavarju võimaldamine.

 

 

KONTAKTANDMED

Juhataja

Tatjana Stolfat tel 357 7015, tatjana.stolfat@narva.ee

 

Juhataja asetäitja

Yulia Khoreva tel 357 7096, yulia.khoreva@narva.ee

 

Referent

Kristi Mürk tel 357 7096, hooldekodu@narva.ee

 

HOOLDEKODU OSAKOND

Sotsiaaltöötaja

Informatsioon hooldekodusse paigutamise kohta.

Jelena Kuzmina tel 357 7503, jelena.kuzmina@narva.ee

 

Majandusjuhataja

Invatranspordi teenuse tellimine, sauna ja vanni kasutamise teenuse tellimine.

Tatiana Solovieva tel 357 7014, majandusjuhataja@nstk.ee

 

Terviseedenduse töötaja

Informatsioon ja registreerimine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks.

Valentina Volkova tel 357 7014

 

Sotsiaalnõustaja

Nõustamine sotsiaalküsimustes.

Isikut tõendavate dokumentide vormistamine Ida Prefektuuri Narva politseijaoskonna ennetus-ja menetlustalituses isikutele, kelle terviseseisund ei võimalda neil prefektuuri ilmuda.

Informatsioon rehabilitatsiooniteenuste saamise kohta.

Registreerimine rehabilitatsioonikomisjoni istungile rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.

Eestkostjate aruannete koostamine.

Irina Eglet tel 356 9519, irina.eglet@nstk.eeSOTSIAALMAJA OSAKOND

Tegevusterapeut

Informatsioon erihoolekandeteenuste kohta (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus).

Natalia Tjutina tel 356 9524, natalia.tjutina@nstk.ee

 

Koduhoolde spetsialist

Informatsioon koduteenuste kohta.

Zinaida Kulp tel 356 9521, zinaida.kulp@nstk.ee

Sotsiaaltöötaja

Informatsioon öömaja teenuste kohta.

Vadim Zagorodnjuk tel 356 9533, vadim.zagorodnjuk@nstk.ee

 

Öömaja valvelaud

tel 356 9534

 

TURVAKODU OSAKOND

Spetsialist

Turvakodu osakonna tegevuse koordineerimine, sponsoriabi.

Žanna Golubtšikova tel 356 9511, zhanna.golubtsikova@nstk.ee

 

Sotsiaaltöötaja

Lastega perede sotsiaalnõustamine

Julia Shupilova tel 356 9512, julia.shupilova@nstk.ee

 

Psühholoog

Psühholoogiline nõustamine Narva linna Sotsiaalabiameti suunamisel

Natalia Anokhina tel 3569514, natalja.anokhina@nstk.ee

 


 
 

 
Просмотров: 5365 автор: admin 26 Veebruar 2015 Комментарии (0) Читать дальше >>