Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Transporditoetus

 

 

 

 

 

 

TRANSPORDITOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

Transporditoetuse eesmärgiks on invatranspordi kasutamisega või isikliku transpordi kasutamisega seotud kulude hüvitamine tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel.

Toetust võivad saada sügava või raske liikumispuudega 18-aastased ja vanemad isikud, kes oma puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile järgmised dokumendid:
vormikohase taotlus;
kulude tõendavad originaaldokumendid, mis seotud invatranspordi või isikliku transpordi kasutamisega tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel. Isikliku sõiduauto kütusekulud hüvitatakse kütuse tšeki alusel (kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda sõiduperioodist kuni 3 päeva).
tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamist tõendavad dokumendid.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast invatransporditeenuse kasutamist.

Toetuse piirmäär on 80 eurot aastas.

 

 

 
Просмотров: 2332 автор: admin 18 September 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Proteesitoetus

 

 

 

 

 

 

PROTEESITOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

Proteesitoetuse eesmärgiks on proteesi (välja arvatud hambaproteesid) soetamisega seotud kulude osaline hüvitamine.

Toetust võivad saada 18-aastased ja vanemad isikud, kellel on vajadus proteesi järele.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus koos proteesi soetamist tõendavate kuludokumentidega või proteesi müügiga tegeleva asutuse poolt esitatud arvega taotleja nimele.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast proteesi soetamist.

Toetuse piirmäär on 50 eurot aastas.

 
Proteesitoetuse taotlus
 

 
Просмотров: 2013 автор: admin 18 September 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>