Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Koolimineku toetus

 

 

 

 

 

 

KOOLIMINEKU TOETUS


Koolimineku toetuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja esitama Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse ajavahemikus 01.august - 20. august. Taotlusele on vaja lisada koolis või gümnaasiumis õppimist tõendavat dokumenti.
 

 
Просмотров: 2285 автор: admin 24 Aprill 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>

 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

 

 

 

 

 

 

ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust on õigus saada järgmistel sihtrühmadel:
 

1)      puudega lapsed;

2)      lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;

3)      riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel);

4)      lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).
 
Toetuse määramise aluseks on lapse seadusliku esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) vormikohane taotlus, mis esitatakse Sotsiaalabiametile ajavahemikus 01. juuli – 30. juuli.
 
 
Kingipakid väljastatakse hiljemalt 31. augustiks.
 
 
Kingipaki saamist kinnitab lapse seaduslik esindaja oma allkirjaga.
 
 
 

 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlus (pdf)

 

 
Просмотров: 2283 автор: admin 24 Aprill 2013 Комментарии (0) Читать дальше >>