Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Sünnitoetus

 

 

 

 

 

 

Toetust makstakse pärast lapse sündi. Toetus on ühekordne ja selle on õigus taotleda ühel lapse vanemal. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpindamisel hoolekandeasutuses.

Taotleja elukohana peab olema registreeritud Narva linn vähemalt aasta enne lapse sünnikuupäeva. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist alates.

Sünnitoetuse saamiseks tuleb pöörduda kolme kuu jooksul pärast lapse sündi Narva linna Sotsiaalabiameti poole (Linda 4, korrus 4, kabinet 401 (kassa), tel. 35 69 608). Tähtaega möödumisel toetust ei maksta.
 
 
Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral.
Toetus makstakse kolmes osas:
- 100 eurot makstakse pärast lapse sündi
- 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel
- ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel

Sünnitoetuse saamiseks vajalikud dokumendid:
1)
vormikohane taotlus
2) lapse sünnitõend
3) abielu tõend
4) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia (ID- kaart, pass)
 
Toetust makstakse välja hiljemalt viie tööpäeva jooksul päras kõikide vajalikke dokumentide esitamist.

 
Просмотров: 2821 автор: admin 2 November 2011 Комментарии (0) Читать дальше >>