Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Supiköögiteenus

 

 

 

 

 

 

SUPIKÖÖGITEENUS
Teenus on mõeldud toimetulekutoetust saavatele inimestele ja võimaldab tõsta vähese sissetulekuga inimeste võimet igapäevase eluga toime tulla.
Toiduabi taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalabiametisse(Linda 4, korrus 3, kabinet 1)igal tööpäeval ajavahemikus 08.15-08.45 vastava talongi saamiseks, kaasas peab olema isikut tõendav dokument. Talongid on kehtivad vaid väljastamise päeval.
Supikööki korraldatakse aadressil Linda 4, korrus 1, igal tööpäeval kell 13.00-13.45. Toiduportsjon sisaldab sooja suppi ja leiba/saia. Toiduabi väljastatakse ühekordses nõus ja vajadusel igaüks saab seda võtta kaasa ja süüa kodus.
Lisainformatsioon telefonidel: 35 6 94 32

 
: 1812 : admin 30 Marts 2010 >>

 

Võlanõustamise teenus

 

 

 

 

 

 

VÕLANÕUSTAMINE
Teenuse osutamise eesmärgiks on isiku või perekonna abistamine ülemäärase võlgnevuse korral isiku iseseisvaks toimetulekuks talutavaks muutmisel või võlgnevuse likvideerimisel. Teenus osutatakse lähtudes konkreetsest võlasituatsioonist, kuhu isik või perekond sattunud on.
Teenusele on õigus isikul või perekonnal, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Narva linn ja kellel on võlgnevuse tekkimise oht või kellel on võlgnevus juba tekkinud ning kes pole võimeline iseseisvalt alustama või lõpuni viima võlgadest vabanemise protsessi. Isikule on teenus tasuta.
Teenuse saamiseks pöördub taotleja Sotsiaalabiametisse kirjaliku vormikohase taotlusega, millele lisab vajadusel asjasse puudutavate dokumentide koopiad.
Teenuse osutamise käigus võlanõustaja:
1)selgitab välja võlgnevusse sattumise põhjused;
2)hindab võlanõuete õiguspärasust;
3)hindab võlgniku abivajadust, sealhulgas määratleb tema rahaliste kohustuste hulga ja mahu ning ressursse võlgnevuse kõrvaldamiseks;
4)aitab isikul planeerida tema rahalisi vahendeid tekkinud ja tekkivate rahaliste kohustuste täitmiseks ning võlgnevuse kõrvaldamiseks;
5)abistab ja nõustab isikut võlgnevuse kõrvaldamiseks sobivate lahenduste väljaselgitamisel ja suhtlemisel võlausaldajatega;
6)teeb isiku nõusolekul koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kelle ees isikul on rahaline kohustus täitmata;
7)abistab maksegraafikute koostamisel ja täitmisel;
8)nõustab ja juhendab isikut, kuidas vältida uute võlgnevuste tekkimist.

Info võlanõustamise teenuse kohta ja registreerimine tööpäeviti kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00telefonil 5063798 või aadressil Linda 4, IV korrus (kabinet nr 419).

 
: 1841 : admin 25 Marts 2010 >>