Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Isikliku abistaja teenus

 

 

 

 

 

 

Isiklik abistaja on töötaja, kes abistab klienti füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest.


Sihtgrupp


 • Liikumispuudega inimesed

 • Nägemispuudega inimesed

 • Teenust osutatakse eeljärjekorras liikumis-ja/või nägemispuudega inimestele, kes kasutavad antud teenust peamiselt väljaspool kodu

 • Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima isikliku abistaja tööd


Isikliku abistaja teenuse sisu on kliendi abistamine:


 • liikumisel

 • söömisel

 • riietumisel

 • suhtlemisel

 • hügieeniprotseduuride sooritamisel

 • kirjutamisel ja lugemisel

 • kodu ja tööpaiga korrastamisel


Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda. See tähendab, et üldjuhul ei aja isiklik abistaja üksinda kliendi asju, vaid klient ja isiklik abistaja tegutsevad koos. Teenus ei ole mõeldud vanurite või puuetega inimeste koduhooldusteenusena.


Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu:

 • Meditsiini-või tervishoiuteenuste osutamine

 • Tõlketeenuse osutamine

 • Juriidiliste teenuste osuatmine

 • Remont-ja ehitustööd

 • Intiimteenuste osutamine

 • Muude otsese abistamisega mitte seotud teenuste osutamine


Teenuse saamise kord:


Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametisse kirjaliku taotluse.

Taotluses märgitakse järgnevad andmed:

 • isiku nimi, sünniaeg, elukoht

 • isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed

 • isikliku abistaja teenuse vajaduse põhjendus

Taotlusele tuleb lisada teenuse saamiseks vajalikkust tõendavad dokumendid (rehabilitatsiooniplaan, VEKi otsuse koopia, perearsti tõend).

Vajadusel on volitatud ametnikul õigus saada teenuse taotlejalt täiendavat informatsiooni ja dokumente, kontrollida esitatud andmete õigsust pädevates asutustes või teha kodukülastus.

Taotlus võib olla esitatud ka suuliselt (telefoni teel, Sotsiaalabiameti töötajate vastuvõtul), posti või elektroonposti kaudu.

 
Просмотров: 1872 автор: admin 16 Detsember 2008 Читать дальше >>

 

Invatransporditeenus

 

 

 

 

 

 

Invatransporditeenus on isiku, kes oma tervislikust seisundist või puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti, soodustingimustel transportimine kooli, hooldusele või ravile ning abistamine isiklikel asjaajamistel.


Teenus hõlmab:

 • sõidud sotsiaalsetesse ning üldhariduslikesse asutustesse;

 • sõidud raviasutustesse

 • sõidud abivahendikeskusse ja hooldekodusse rehabilitatsiooniteenuste saamiseks;

Teenus sisaldab:

 • kliendi sõidukisse ja sõidukist maha aitamist;

 • kliendi ja ratastooli kinnitamist turvavööga;

 • puudega lapse hooldajalt või vanemalt vastuvõtmist ja üleandmist.

Teenust on õigus saada isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva ja kes on sügava või raske liikumis-, nägemis- ja / või liitpuudega isikud, kes ei saa iseseisvalt (kõrvalabita) kasutada ühistransporti.


Teenuse saamise kord:


Invatransporditeenuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametisse kirjaliku taotluse.

Taotluses märgitakse järgnevad andmed:

 • isiku nimi, sünniaeg, elukoht

 • isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed

 • perekonna koosseis

 • kõikide perekonna liikmete sissetulekud

 • teenuse vajaduse põhjendus

Taotlusele tuleb lisada teenuse saamise vajalikkust tõendavad dokumendid (VEKi otsuse koopia, rehabilitatsiooniplaan, perearsti tõend)

Vajadusel on volitatud ametnikul õigus saada teenuse taotlejalt täiendavat informatsiooni ja dokumente, kontrollida esitatud andmete õigsust pädevates asutustes või teha kodukülastus.

 
Просмотров: 1829 автор: admin 16 Detsember 2008 Читать дальше >>

 

Täiendavad sotsiaaltoetused

 

 

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 1607 автор: admin 10 Detsember 2008 Читать дальше >>