Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Lapsendamine

 

 

 

 

 

 

Lapsendamine on vanemliku hoolitsuseta lapse jaoks parim lahendus, kui

sidemeid lapse bioloogilise vanemaga taastada ei ole võimalik.

Lapsendamine tekitab lapsendaja ja lapsendatu vahel vanema ja lapse vahelised

õigused ja kohustused. Lapsendamise korraldamine ja vastava registri

pidamine on sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt maavanema ülesanne. Konsultatsiooni ja informatsiooni vajalikest dokumentidest võib saada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonnast.


Dokumentide loetelu lapsendamiseks:


 1. Lapsendaja avaldus (kirjutatakse Maavalitsuses: Andres Ülle t. 3321230)

 2. Lapsendaja passi koopia

 3. Abielutunnistuse koopia

 4. Tõend kuupalgast

 5. Iseloomustus töökohalt

 6. Perearsti tõend lapsendaja tervisesisundi kohta:

 • psühhiaatri tõend

 • perearsti kokkuvõte

 • kopsuarsti tõend

 1. Tõend lapse terviseseisundi kohta

 2. Vanematest: kohtuotsus, surmatunnistus jm ( saadab Sotsiaalabiamet)

 3. Psühholoogiline testimine (Maavalitsuses)

 4. Tõend lapsendajast karistuse kohta (võib saama kohalikust politseiosakonnas või postiga aadressile: Politseiamet, Karistusregister, Pärnu mnt. 139, 15060 Tallinn)

 5. Lapse sünniakte kanne koopia (saadab Sotsiaalabiamet)

 6. Elutingimuste uurimuse akt ( saadab Sotsiaalabiamet)

Kõik koopiad peavad olema kahes eksemplaris ja tõestatud notariaalselt või linnasekretäri poolt. 
Просмотров: 2372 автор: admin 25 November 2008 Читать дальше >>

 

Vanemliku hoolitsuseta jäänute laste lastekodusse suunamine.

 

 

 

 

 

 

Lastekaitse osakond korraldab vanemliku hoolitsuseta laste suunamist lastekodusse.

 

Lastekodusse suunatakse lapsed, kelle:

 • vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud

 • vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja

 • vanematelt on vanema õigused ära võetud

 • vanematelt on laps ära võetud ilma vanema õiguste äravõtmiseta või

 • vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas ja kelle hooldamist ja kasvatamist ei korralda eestkostja ega teosta lapse perekonnas hooldaja.

Lastekaitse osakonna spetsialist vormistab suunamise ja edastab lapse toimiku teenuse osutajale. Samuti valmistab lastekaitse osakonna spetsialist ette kolmepoolse halduslepingu asenduskoduteenuse ostmiseks.

 

 

 

 

 
Просмотров: 2474 автор: admin 25 November 2008 Читать дальше >>