Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Sotsiaalabiameti kontaktandmed

 

 

 

 

 

 

NARVA LINNA SOTSIAALABIAMET

Aadress: Linda 4, III - IV korrus
Tel. 35 69600, Faks 35 69602
sotsiaalabiamet@narva.ee


AMETNIKE HARIDUSANDMED

ametnike-haridusandmed.pdf [283.92 Kb] (c: 13)

Direktor Jelena Vassiljeva (ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69601
jelena.vassiljeva@narva.ee


Sekretär
Tel. 35 69600

Linnaarst Andrei Antonov (ametnik)

ametijuhend

Tel. 35 69445

linnaarst@narva.ee


Vanemspetsialist Ljubov Birjuljova (ametnik)

ametijuhend

Tel. 35 69446

ljubov.birjuljova@narva.ee

Spetsialist Jelena Medvedeva

Tel. 35 69612

jelena.medvedeva@narva.ee


Peaspetsialist Aleksei Ivanov
Tel. 35 69610
aleksei.ivanov@narva.eeraamatupidamine

Pearaamatupidaja Taibja Lagunova
Tel. 35 69604
taibja.lagunova@narva.ee

Pearaamatupidaja asetäitja Linda Saan
Tel. 35 69603
linda.saan
@narva.ee

Vanemraamatupidaja Jelena Muravjova
Tel. 35 69605
jelena.muravjova@narva.ee

Raamatupidaja Veera Grigorjeva
Tel. 35 69603

veera.grigorjeva@narva.ee


Raamatupidaja Niila Karpovitš
Tel. 35 69605
niila.karpovits@narva.ee

Raamatupidaja Jelena Tolmatšova
Tel. 35 69605
jelena.tolmatsova@narva.ee

Raamatupidaja Raisa Titova
Tel. 35 69607
raissa.titova@narva.ee

Raamatupidaja Galina Kuzmina
Tel. 35 69607
galina.kuzmina@narva.ee

Kassapidaja Larissa Frants
Tel. 35 69608
larissa.frants@narva.eelastekaitse osakond

Vastuvõtt:
E 9.00-12.00, 13.00-16.00
K 9.00-12.00, 13.00-16.00
IV korrus, kab. 412-416, III korrus, kab. 303


Peaspetsialist (osakonna juhataja) Julia Forstiman (ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69437
julia.forstiman@narva.ee
VanemspetsialistJekaterina Tihhomirova (ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69443
jekaterina.tihhomirova@narva.ee

Spetsialist Margarita Ivahnova
(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69433
margarita.ivahnova@narva.ee

Spetsialist Svetlana Karzina
(ametnik)
Tel. 35 69433
svetlana.karzina@narva.ee

Spetsialist Kristi Palu(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69448
kristi.palu@narva.ee

Spetsialist Lada Koval
(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69614
lada.koval@narva.ee

Spetsialist Olga Peenema
(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69447
olga.peenema@narva.ee
Spetsialist Jelena Kolesnikova(ametnik)
Tel. 35 69438
jelena.kolesnikova@narva.ee

Psühholoog Andrei Malevski
Tel. 35 69433

Abispetsialist Jelena Kittel

Abispetsialist Tatiana Korchagina

hoolekandeosakond

Vastuvõtt:
E 9.00-12.00, 13.00-17.00
K 9.00-12.00, 13.00-16.00
III korrus, kab. 307
Tel. 3569412Peaspetsialist (osakonna juhataja) Tatjana Zelenjajeva(ametnik)

ametijuhend
Tel. 35 69411
tatjana.zelenjajeva@narva.ee


Vanemspetsialist Jelena Ševtsova(ametnik)

ametijuhend

Tel. 35 69431

jelena.shevtsova@narva.ee


Spetsialist Marina Žiltsova
(ametnik)

ametijuhend
Tel. 35 69713
marina.ziltsova@narva.ee

Spetsialist Jelena Valliste
(ametnik)

ametijuhend
Tel. 35 69713
jelena.valliste@narva.ee


Spetsialist Inna Muru
(ametnik)

ametijuhend
Tel. 35 69431

inna.muru@narva.ee

Spetsialist KseniaMuru(ametnik)

ametijuhend
Tel. 35 69423

ksenia.muru@narva.ee


Spetsialist Nadezda Dorofeeva

nadezda.dorofeeva@narva.ee


Abispetsialist Liudmila Zueva

Tel. 35 69410

liudmila.zueva@narva.ee


Abispetsialist Natalia Titova

Tel. 35 69410

natalia.titova@narva.ee


Abispetsialist Vera Tikunova

Tel. 35 69410

vera.tikunova@narva.ee


sotsiaaltöö osakond

Vastuvõtt:
E 9.00-12.00, 13.00-17.00
K 9.00-12.00, 13.00-16.00

IV korrus, kab. 409-411

Peaspetsialist(osakonna juhataja)Jevgenia Vanhonen(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69613
jevgenia.vanhonen@narva.ee

Vanemspetsialist Alla Ojavere(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69613
alla.ojavere@narva.ee

Spetsialist Jelena Tšistjakova
(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69613
jelena.tsistjakova@narva.ee

Spetsialist Tatjana Vovdenko
(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69439
tatjana.vovdenko@narva.ee

Spetsialist Svetlana Timofejeva(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69439
svetlana.timofejeva@narva.ee

Spetsialist Iraida Koltakova
(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69739
iraida.koltakova@narva.ee

Spetsialist Irina Fedina
(ametnik)
ametijuhend
Tel. 35 69439
irina.fedina@narva.ee

Spetsialist Jekaterina Kalinitševa(ametnik)
Tel. 35 69439
jekaterina.kalinitseva@narva.ee

 
: 2705 : admin 8 Oktoober 2008 >>

 

Lastekaitse osakond

 

 

 

 

 

 

LASTEKAITSEOSAKOND

Vastuvõtt:
E 9.00-12.00, 13.00-16.00
K 9.00-12.00, 13.00-16.00
IV korrus, kab. 412-416, III korrus, kab. 303

Lastekaitseosakond:
 • korraldab tööd lastega, kes on jäänud ilma vanemate hoolitsuseta

 • tagab isikliku, vara ja eluaseme ning alaealiste huvide kaitset

 • aitab lahendada last puudutavaid vaidlusi

 • organiseerib enam mittekaitsetute sotsiaalplaanis peredega tööd

 • organiseerib riskigruppi kuuluvate peredega tööd

Osakonna põhilised sihtrühmad:
 • Riskipered (sotsiaalabi vajavad perekonnad)
 • Vähekindlustatud perekonnad (min. palk)
 • Paljulapselised pered (4 ja rohkem last)
 • Vanemliku hoolitsuseta lapsed
 • Pered eestkoste all olevate lastega
 • Hoolduspered
 • Puuetega lastega pered

 
: 3429 : admin 6 Oktoober 2008 >>

 

Koduteenused

 

 

 

 

 

 

KODUTEENUSED
Koduteenuseid osutatakse tervisepuuetega inimestele nende harjumuspärases keskkonnas, kelle elukohana on kantud rahvastikuregistrisse Narva linn ning kellel üldjuhul puuduvad perekonnaseadusest lähtuvalt seadusjärgsed ülalpidajad. Kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi tõttu ei ole suutelised isikule hooldust tagama, siis võib Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega erandkorras spetsialisti ettepanekul koduteenuseid osutada ka isikutele, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad.

Taotluse koduteenuste osutamiseks registreerib Narva linna Sotsiaalabiamet. Koduteenuste osutamise vajadusest võivad teatada ka naabrid, sugulased, arstid, hooldustöötajad ja teised isikud.

Pärast taotluse või teate saamist on sotsiaaltöötaja kohustatud 10 päeva jooksul võtma kontakti kliendiga ning selgitama välja tegeliku olukorra ja vajadused.

Sotsiaaltöötaja täidab kliendi kohta hindamisinstrumenti, millega hinnatakse
koduteenuste taotleja toimetulekuvõimet ja selgitakse välja koduteenuste vajaduse.

Hooldusabi osutatakse vaid teenuste osas, millega klient pole võimeline ise toimetulla.

Koduteenuseid osutatakse tööpäevadel kella 8:00 - 20:00 kogumahus kuni 20 tundi nädalas

Koduteenuste loetelu ja koduteenuste maksmust kehtestab Narva Linnavalitsus.Teenuste maksumus sõltub osutatavate teenuste mahust ja kliendi sissetulekust.


Koduteenuste taotlemiseks on vaja pöörduda Narva linna Sotsiaalabiameti hoolekandeosakonda, kuhu tuleb esitada:

 • vormikohanetaotlus koduteenuste saamiseks;

 • koopia isikut tõendavast dokumendist;

 • koopia Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni (VEK) otsus (selle puudumisel kehtiv arstitõend, kus on näidatud kliendi diagnoos ning kinnitatud tema vajadus koduteenuste saamiseks.

 
: 2241 : admin 2 Oktoober 2008 >>

 

Täisealisele isikule eestkostja määramine

 

 

 

 

 

 

TÄISEALISELE ISIKULE EESTKOSTJA MÄÄRAMINE


01.07.2002 jõustunud võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadusega seoses on oluliselt muutunud täisealiste isikute teovõimetusega seotud valdkond.

Kui isik on tunnistatud kohtuotsusega teovõimetuks, loetakse alates 01. juulist 2002, et isik on piiratud teovõimega ja tema üle on seatud eestkoste.
Alates 01.07.2002 ei tunnistata isikuid kohtuotsusega enam teovõimetuks. Kui on alust arvata, et täisealine isik on vaimuhaige, nõrgamõistuslik või tal on muu psüühikahäire, saab sellisele isikule määrata eestkostja. Eestkoste seadmise otsustab kohus eestkosteasutuse või isiku, kelle üle eestkoste seatakse ning tema seadusliku ülalpidajate (abikaasa, vanemad, täiskasvanud lapsed või lapselapsed), avalduse alusel. Eestkoste seadmise otsustamiseks vajalikud andmed kogub ja valmistab ette eestkosteasutus või isik, kes on huvitatud eestkoste menetluse algamises .

Kui isikule, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu ei suuda kestvalt aru saada oma tegude tähendusest või neid juhtida, on määratud kohtu poolt eestkostja, siis eeldatakse, et isik on piiratud teovõimega.

Eestkoste seatakse piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks. Eestkostja on piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja ja on kohustatud ülal pidama ja hoolitsema piiratud teovõimega isiku eest. Isikule eestkostja määramisel kaasatakse protsessi eestkosteasutus, kelleks Narva linna elanike osas on Narva linna Sotsiaalabiamet.

Juhul kui eestkostet vajaval isikul puuduvad kohtule avaldust esitamist õigustatud isikud (täisealised lapsed, vanemad, kooselav abikaasa), pöördub kohtusse avaldusega eestkosteasutus, so Narva linna Sotsiaalabiamet. Vajalikud andmed kohtule esitamiseks kogub ja valmistab ette osakond, kellele tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus;
 • menetlusosaliste isikut tõendavate dokumentide koopiad;
 • eestkostet vajava isiku puude raskusastme määramise otsuse koopia (otsuse olemasolul);

 • eestkostet vajavaisiku eriarstitõend tema vaimse tervise kohta;

 • eestkostja kandidaadi arstitõend tema füüsilise(perearsti tõend)ja vaimse tervise kohta (eriarsti tõend);

 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Täisealisele isikule eestkostja määramise avalduses märgitakse:
kuidas isikule eestkostja määramine puudutab avaldaja huve, samuti asjaolud, mis kinnitavad, et isik vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei saa aru oma tegude tähendusest ega suuda neid juhtida. Samuti tuleb avalduses märkida soovitava eestkostja isik ja tema kirjalik nõusolek ning piiratud teovõimega isiku arvamus talle eestkostja määramise ning eestkostja isiku kohta, kui piiratud teovõimega isiku vaimne seisund seda võimaldab
.


 
: 4164 : admin 2 Oktoober 2008 >>

 

Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

 

 

 

 

 

 

HOOLDUSE SEADMINE


 • Hooldus seatakse hooldatavale, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.
 • Hooldus seatakse täisealisele hooldatavale, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse kantud Narva linn ja kelle tegelik elukoht on Narva linn.
 • Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse kantud Narva linn ja kelle tegelik elukoht on Narva linn.
 • Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue ehk kes ei ole suuteline oma tervisliku seisundi tõttu osutada hooldatavale vajalikku kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.
 • Hoolduse seadmise aluseks on Narva linna Sotsiaalabiameti poolt hinnatud abivajava isiku hooldusvajadus.


Hooldaja määramiseks vajalikud toimingud


Hooldust vajav isik esitab Narva linna Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse hooldaja kandidaadi kirjaliku nõusolekuga hooldajaks määramise kohta, millele lisatakse:
1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia taotleja isiku puude raskusastme määramise kohta;
2) hooldaja kandidaadi ja taotleja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
3) perearsti tõend hooldaja kandidaadi tervise seisundi kohta, milles märgitakse tema sobivus hooldaja kohustuste täitmiseks.


Hooldajaks määramine toimub Narva Linnavalitsuse korraldusega.


HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMINE

Hooldajatoetuse saamiseks tuleb Narva Linnavalitsuse korralduse (kohtumääruse) jõustumise järel hooldajal (eestkostjal) pöörduda Narva linna Sotsiaalabiametile ja vormistada vormikohane taotlus.


Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kes tagab sügava puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve:
1) kelle hooldatava rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn;
2) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn;
3) kes ei tööta ega õpi statsionaarses õppevormis.

Hooldajatoetust ei saa hooldaja, kellel on määratud raske või sügav puue või kes oma tervise seisundi tõttu ei ole suuteline osutada hooldust vastavalt hooldatava vajadustele.


Hooldajatoetuse määr on 26,00 eurot kuus.

Alus: Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord"


 
: 2648 : admin 2 Oktoober 2008 >>

 

Eakate ja puudega inimeste hoolekandeasutusse paigutamine

 

 

 

 

 

 

EAKATE JA PUUDEGA INIMESTE HOOLEKANDEASUTUSSE PAIGUTAMINE


Hooldekodusse suunamiseks ööpäevarringsele hooldusteenusele esitab isik või tema seaduslik esindaja vormikohase taotluse Narva linna Sotsiaalabiametile.

Narva linna kulul hoolekandeasutusse paigutamise kord on kinnitatud Narva Linnavolikogu 22.11.2012.a. määrusega nr 27.Narva linna kulul hoolekandeasutusse paigutatavad isikud

Hoolekandeastusse paigutatakse eakad ja puuetega isikud, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Narva linn ning kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • viibivad haiglas, ei vaja enam haiglaravi, kuid vajavad jätkuvalt hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet või kelle tervislik seisund on kodus olles halvenenud, mistõttu hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
 • kellel puuduvad seadus-või lepingujärgsed ülalpidajad või kelle seadus-või lepingujärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised taotlejale vajalikul määral hooldust tagama.


Täiendav info ja Narva linna kulul hoolekandeasutusse suunamiste taotluste vastuvõtt toimub Narva linna Sotsiaalabiameti hoolekandeosakonnas:
Linda 4, 3.korrus, kabinet 307
vastuvõtuajad:
E 9:00 - 17:00;K9:00 - 16:00 (vaheaeg 12:00 - 13:00)
tel 35 69412,
e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee


Elektroonilise taotluse saatmise korral e-kirjaga, peab taotlus olema isiku poolt digitaalselt allkirjastatud. 
: 2757 : admin 2 Oktoober 2008 >>

 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

 

 

 

 

 

 

PUUDEGA INIMESE SÕIDUKI PARKIMISKAARDI TAOTLEMINE


Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemisel tuleb esitada:

 • isikut tõendav dokument;
 • arsti teatis (välja arvatud tööealised isikud);
 • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
 • parkimiskaarti taotleva isiku foto formaadiga 3x4 cm.

Ajutise parkimiskaardi (max 6 kuud) taotlemisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, arsti teatis ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta ja foto.


Täpsem informatsioon telefonil 35 69412.


Alus: Sotsiaalministri 23.12.2010 määrus nr 90 "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused" 
: 2593 : admin 2 Oktoober 2008 >>

 

Sotsiaalabiameti hoolekandeosakond

 

 

 

 

 

 

HOOLEKANDEOSAKOND
Vastuvõtu ajad: E 9:00-17:00; K 9:00-16:00 (vaheaeg 12:00-13:00)

Sihtgrupp: puuetega täiskasvanud isikud, eakad, vanurid


OSAKONNA TÖÖ SISU

1. Sotsiaalnõustamine
2. Hoolduse ja eestkoste seadmine
3. Sotsiaalteenuste määramine (koduteenused; ööpäevaringne hooldusteenused üld-ja erihooldekodudes; tugiisiku teenus psühhikahäiretega inimestele)
4. Hooldajatoetuse määramine
5. Isikliku abivahendi kaartide väljastamine
6. Liikumispuudega isiku parkimiskaartide väljastamine
7. Proteesitoetuse määramine
8. Transporditoetuse määramine

 
: 2384 : admin 2 Oktoober 2008 >>