Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Teenuste osutamise kord

 

 

 

 

 

 

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Alus: Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 15

 
 

Vahendeid võib kasutada järgmiste raske või sügava puudega laste või nende perekondadega seotud sotsiaalteenuste kinnimaksmiseks:
1) lapsehoiuteenus
2) isikliku abistaja teenus
3) tugiisikuteenus perele
4) laste ja pere psühholoogiline nõustamine
5) rehabilitatsiooniteenused
6) peredele toimetulekukoolituse korraldamine
7) invatransporditeenuse osutamine haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse
8) intervallhooldusteenuse korraldamine
9) eluruumi kohandamine
 
Ülalloetletud teenuste maksumuse piirmäära kinnitab Narva Linnavalitsus.
 
Vahendeid eraldatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui raske või sügava puudega laps saab 18-aastaseks.
 
Lapse seaduslikul esindajal tuleb esitada Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus. Taotlusele lisatakse lapse rehabilitatsiooniplaani tegevuskava koopia.
 
 
Otsuse vahendite eraldamisest või sellest keeldumisest võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor.
 

 

 

 
Другие новости

  • Puuetega laste täiendavad sotsiaaltoetused
  • Sünnitoetus
  • Isikliku abistaja teenus
  • Transporditoetus
  • Esimesse klassi mineva lapse toetus

  •  
    Просмотров: 1367 Автор: admin 18 September 2014 Комментарии (0)