Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

 

 

 

 

 

 

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus makstakse 3-18-aastase raske või sügava puuetega lapse ühele vanemale, eestkostjale, hooldajale, või võõras- või kasuvanemale, kes ei tööta puuetega lapse kasvatamise tõttu. Toetust määratakse ja makstakse hooldajale, kelle enda ja kelle hooldatava elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.
 
Toetuse saaja on kohustatud tagama hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval eesmärgiga toetada hooldatava toimetuleku võimet.
 
 
Toetuse taotlemiseks esitab hooldaja Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse koos vajalike dokumentidega.
 
Hooldusvajaduse hindamiseks kasutab Sotsiaalabiamet hooldatava rehabilitatsiooniplaani, sotsiaalministeeriumi juhtumisplaani või teist ministeeriumi poolt kinnitatud hindamisinstrumenti. Sotsiaalabiametil on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja ja hooldatava kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid. Vajadusel võib Sotsiaalabiamet kaasata hooldusvajaduse hindamiseks perearste ja eraeksperte või pöörduda rehabilitatsioonikomisjoni poole.
 
Hooldusvajaduse hindamise läbiviimiseks on Sotsiaalabiametil aega kuni 30 kalendripäeva alates toetuse taotluse saamisest. Hooldusvajadust ja hooldust hinnatakse vähemalt üks kord aastas.
 
 
Toetust määratakse tähtajaliselt kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani, hooldusvajaduse muutmise või äralangemiseni ning hooldaja ja hooldatava tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni. Toetus määratakse iga hooldatava kohta.
 

Toetust makstakse hooldatava kehtiva puude raskusastme korral:

1) ühele hooldajale, kes ei tööta raske puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 80 eurot.

2) ühele hooldajale, kes ei tööta sügava puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 100 eurot.
 
Другие новости

  • Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine
  • Sünnitoetus
  • Puudega laste ravimitoetus
  • Esimesse klassi mineva lapse toetus
  • Puuetega laste täiendavad sotsiaaltoetused

  •  
    Просмотров: 2301 Автор: admin 18 September 2014 Комментарии (0)