Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Puudega laste ravimitoetus

 

 

 

 

 

 

PUUDEGA LASTE RAVIMITOETUS
Puudega laste ravimitoetuse eesmärgiks on lapse puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine. Toetust võivad saada perekonnad, kes kasvatavad keskmise, raske või sügava puudega last.

Toetuse saamiseks peab lapse seaduslik esindaja või hooldaja (kelle perekonnas elab laps hoolduslepingu alusel) esitama Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos arstliku ekspertiisi otsuse koopiaga puude raskusastme tuvastamise kohta ning lapse nimele vormistatud kulusid tõendavate dokumentidega.

 

Toetust võivad taotleda need perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

 

Toetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul pärast ravimite soetamist, millega seoses toetust taotletakse.

 

Toetuse piirmäär on 40 eurot aastas.

 

Puudega laste ravimitoetuse taotlus (pdf)
Другие новости

  • Erakorraline toetus
  • Laste suvepuhkuse toetus
  • Puuetega laste täiendavad sotsiaaltoetused
  • Proteesitoetus
  • Sünnitoetus

  •  
    Просмотров: 2160 Автор: admin 9 Marts 2018 Комментарии (0)