Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Erakorraline toetus

 

 

 

 

 

 


ERAKORRALINE TOETUS


Erakorraline toetus on ette nähtud isikutele või perekondadele, kes on ajutiselt sattunud hädaolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, äkilise haigestumise või muu erakorralise olukorra tagajärjel. Toetust võivad taotleda need isikud või perekonnad, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

 

Toetuse saamiseks esitavad abivajajad Sotsiaalabiametile vormikohase põhjendatud taotluse koos hädaolukorra tekkimist tõendavate dokumentidega. Toetuse määramiseks selgitab Sotsiaalabiameti ametnik välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja edastab tema poolt esitatud dokumente koos oma hinnanguga Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile.

 

Komisjon vaatab taotluse läbi ning teeb Sotsiaalabiametile ettepaneku toetuse määramise või määramata jätmise kohta. Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi.

 

Erakorralise toetuse taotlus (pdf)
Другие новости

  • Puudega laste ravimitoetus
  • Laste suvepuhkuse toetus
  • Esimesse klassi mineva lapse toetus
  • Matusetoetus
  • Proteesitoetus

  •  
    Просмотров: 2722 Автор: admin 9 Marts 2018 Комментарии (0)