Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Matusetoetus

 

 

 

 

 

 

Matusetoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2 „Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas“

 

Matusetoetus on ühekordne toetus matuse korraldamise kulu osaliseks kompenseerimiseks.

1) matusekorraldaja - on füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud;

2) matuse korraldamise kulud - on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

 

Toetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linna elaniku surma korral.

 

Toetuse saamiseks peab matusekorraldaja esitama Sotsiaalabiametisse vormikohase taotluse. Lisaks taotlusele on vaja esitada järgmisi dokumente (originaal):

 

1) isikut tõendav dokument;

2) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõend või välisriigis väljaantud surmatunnistus või –tõend.

 

Toetuse määramise aluseks on surnu isiku surma registreerimise kuupäev. Toetus määratakse, kui toetuse taotlus on esitatud kuue kuu jooksul surma registreerimise kuupäevast.

 

Toetus makstakse välja matusekorraldaja poolt märgitud pangakontole või tema soovil sularahas viie tööpäeva jooksul, arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

 

Toetuse määr on 300 eurot. Juhul, kui surma registreeriti kuni 31.12.2017 toetuse määr on 100 eurot. Toetust makstakse selleks otstarbeks riigi poolt eraldatud vahenditest ja Narva linna eelarvest.

 
Другие новости

  • Sünnitoetus
  • Esimesse klassi mineva lapse toetus
  • Puuetega laste täiendavad sotsiaaltoetused
  • Erakorraline toetus
  • Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

  •  
    Просмотров: 2723 Автор: admin 1 Marts 2018