Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Sotsiaalabiameti hoolekandeosakond

 

 

 

 

 

 

HOOLEKANDEOSAKOND
Vastuvõtu ajad: E 9:00-17:00; K 9:00-16:00 (vaheaeg 12:00-13:00)

Sihtgrupp: puuetega täiskasvanud isikud, eakad, vanurid


OSAKONNA TÖÖ SISU

1. Sotsiaalnõustamine
2. Hoolduse ja eestkoste seadmine
3. Sotsiaalteenuste määramine (koduteenused; ööpäevaringne hooldusteenused üld-ja erihooldekodudes; tugiisiku teenus psühhikahäiretega inimestele)
4. Hooldajatoetuse määramine
5. Isikliku abivahendi kaartide väljastamine
6. Liikumispuudega isiku parkimiskaartide väljastamine
7. Proteesitoetuse määramine
8. Transporditoetuse määramine

 
Просмотров: 1757 автор: admin 2 Oktoober 2008 Читать дальше >>

 

Dokumendid

 

 

 

 

 

 

 
Dokumendid :
 
Blanketid

 
Просмотров: 1505 автор: admin 1 Jaanuar 2008 Читать дальше >>

 

Sotsiaaltöö osakond

 

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 1991 автор: admin 1 Jaanuar 2008 Читать дальше >>

 

Lastekaitse osakond

 

 

 

 

 

 

Lastekaitse osakond :
 
Lastekodusse suunamine
 
Lapsendamine

 
Просмотров: 3115 автор: admin 1 Jaanuar 2008 Читать дальше >>

 

Hoolekandeosakond

 

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 1582 автор: admin 1 Jaanuar 2008 Читать дальше >>

 

Sotsiaalabiamet

 

 

 

 

 

 

 

NARVA LINNA SOTSIAALABIAMET

Linda 4

E-post: sotsiaalabiamet@narva.ee

 

 

Narva linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.

Narva linna Sotsiaalabiameti  haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas. Ameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti  peamised ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;

  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;

  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;

  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;

  • tervishoiualase tegevuse korraldamine;

  • Narva Sotsiaaltöökeskuse tegevuse koordineerimine, kontrollimine ja töö analüüsimine.

 

  SAA
 
 

 
Просмотров: 1760 автор: admin 1 Jaanuar 2008 Читать дальше >>

 

Blanketid

 

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 1721 автор: admin 5 Detsember 2007 Читать дальше >>