Menü
 

 

kõik lahti | kõik kinni

 
 

 

Uudiste arhiiv
   
 

 

Sõbrad
   
 

 

 

Kuulutus
   
 

 

Esimesse klassi mineva lapse toetus

 

 

 

 

 

 

ESIMESSE KLASSI MINEVA LAPSE TOETUS

Alus: Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 11 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“

Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn. Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetuse saamiseks esitab taotleja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse, mis esitatakse Sotsiaalabiametile lapse koolimineku aastal alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini. Taotlust võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna e- posti aadressile toetus@narva.ee.

Juhul, kui laps õpib väljaspool Narvat asuvas koolis, peab taotleja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik 10 tööpäeva jooksul taotluse ja sellega nõutavate dokumentide esitamisest.

Toetus makstakse 30 päeva jooksul otsuse tegemisest taotluses märgitud arvelduskontole.

Toetuse suuruseks on 50 eurot lapse kohta.

Taotluse vorm (pdf)

taotlus.doc [14 Kb] (cкачиваний: 19)


     

 

 

 

 

 

 
Просмотров: 2392 автор: admin 31 August 2018 Комментарии (0) Читать дальше >>